АвторMrs SAFA
СложностьПромежуточный

Кукурузный хлеб – настоящий продукт мировой выпечки. Этот хлеб из Америки берет свое начало в самой ранней американской истории.

Доходность6 порций
Время на подготовку15 минутыВремя приготовления35 минутыОбщее время50 минуты
1

Жүгөрүү жана буудай унду чогуу бир идиште аралаштырыңыз. Башкалырды да кошуп камыр болгончо чейин журуңуз.

2

Ным майлык менен жаап 20 мүнөткө калтырыңыз.

3

Ошол камырды анан гамбургер же сэндвич нанына окшоштуруп кесиңиз.

4

Бөлмө температурасында камыр эки эсе чоңойгончо 50 мүнөткө калтырыңыз.

5

Камырды алдын ала ысытылган меште 240 даражада 30 мүнөткө бышырыңыз.

Ингредиенты

Указания

1

Жүгөрүү жана буудай унду чогуу бир идиште аралаштырыңыз. Башкалырды да кошуп камыр болгончо чейин журуңуз.

2

Ным майлык менен жаап 20 мүнөткө калтырыңыз.

3

Ошол камырды анан гамбургер же сэндвич нанына окшоштуруп кесиңиз.

4

Бөлмө температурасында камыр эки эсе чоңойгончо 50 мүнөткө калтырыңыз.

5

Камырды алдын ала ысытылган меште 240 даражада 30 мүнөткө бышырыңыз.

Дандуу нан